Informace

Nezapomeňte prosím, že zde uvedené obrázky a údaje odpovídají stavu v únor 2013. Prezentovaná vyobrazení jsou pouze příklady a nemusí odrážet skutečný a aktuální stav originálních vozidel.

Pro další informace se prosím obraťte na Vašeho prodejce Mercedes-Benz.

Služby zvyšující účinnost.

Rozsáhlá nabídka služeb přispívá při jakémkoliv použití ve stavební dopravě ke zvýšení disponibility vozidla a snížení celkových nákladů.