Informasjon

Merk at de viste bildene og opplysningene er fra februar 2013. De viste illustrasjonene er bare eksempler og gjengir ikke den faktiske eller aktuelle tilstanden til originalkjøretøyene.

Hvis du vil ha nærmere informasjon, kan du ta kontakt med din Mercedes-Benz forhandler.

Effektivitetsøkende tjenester.

Et omfattende tilbud av service og tjenester bidrar til økt kjøretøytilgjengelighet og lave totalkostnader i alle anvendelser innen anleggstransporten.